Home Polski English Deutsh
Oferta

OFERTA

Zasadą świadczenia przez nas usług jest taka optymalizacja wyselekcjonowanych i dostosowanych do Państwa potrzeb rozwiązań, aby możliwie najpełniej spełnić Państwa wymagania. Najwyższą wagę przykładamy do budowania partnerskich relacji oraz zapewnienia kompleksowego wsparcia dla biznesu naszych klientów, które są niezbędne dla nawiązania relacji partnerskich.

Z myślą o Państwu świadczymy następujące usługi:

 • Badanie i przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • Audyt projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Sporządzanie dokumentacji transakcji gospodarczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • Doradztwo gospodarcze ukierunkowane na świadczenie usług wspomagających podjęcie istotnych decyzji w kluczowych kwestiach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jego finansami, określeniem drogi rozwoju oraz funkcjonowaniem na rynku
 • Doradztwo przy fuzjach i połączeniach, sporządzanie planów połączenia i przekształcenia, ustalanie parytetów wymiany, doradztwo uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, optymalizacji i dostosowania do zindywidualizowanych potrzeb Państwa firmy
 • Audyty podatkowe i optymalizacja podatkowa
 • Audyty due diligence (w tym badanie przed i po zakupowe) – aspekty operacyjne, finansowe, podatkowe
  i pracownicze
 • Wyceny przedsiębiorstw i kwestie z nimi powiązane, przygotowywanie opinii i analiz finansowych oraz biznesplanów
 • Usługi poświadczające i usługi pokrewne