Home Polski English Deutsh
Partnerzy

PARTNERZY

Tomasz Nowak – Prezes Zarządu, Equity Partner

Biegły rewident, pracował i współpracował ze znanymi polskimi oraz zagranicznymi firmami audytorskimi i doradczymi. Posiada praktykę w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, w zakresie fuzji i połączeń podmiotów gospodarczych jak i również doświadczenie w zakresie strategii podatkowych, cen transferowych oraz znajomość transakcji o zwiększonym ryzyku podatkowym.

Ewelina Walinciak – Wiceprezes Zarządu, Equity Partner

Biegły rewident, posiada długoletnią praktykę w dziedzinie księgowości i podatków w tym 6 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych różnych branż. Specjalizuje się w rachunkowości spółek handlowych i usługowych, rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, połączeniach podmiotów gospodarczych oraz w konsolidacji sprawozdań finansowych. Ze szczególnym upodobaniem angażuje się w audyty podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości jak i audyty projektów finansowanych ze środków UE.

Julian Romaniuk – Manager